/ Štúdijné odbory / Tanečný odbor

Tanečný odbor

Tanečný odbor správnou voľbou pre všetkých, ktorí neobsedia na mieste, radi skúšajú nové veci, neboja sa improvizovať ale aj tvrdo trénovať, pre všetkých, ktorým v žilách prúdi rytmus a nadšenie pre pohyb. Cítenie rytmu, vyjadrenie emócií a individuality pohybom tela, naštudovanie rôznych choreografií a predovšetkým pozitívna energia zo spoločného tanca sú pre žiakov tanečného odboru esenciou.

Tanečný odbor

Počas štúdia v tanečnom odbore si postupne osvojíme rôzne tanečné techniky. Od správneho držania tela a orientácii v priestore, sa cez  jednoduché tanečné motívy na hodinách pretancujeme až k elegantnejším pohybom, komplikovanejším tanečným prvkom a choreografiám. Zoznámime sa s rôznymi tanečnými štýlmi. Okrem klasického tanca a pôvabného baletu je to napríklad energický ľudový tanec, kreatívny džezový tanec, atmosférický moderný tanec alebo technika contemporary. 

Pre tanec je mimoriadne dôležitá skupinová práca, preto sa žiaci môžu zapojiť do niektorého z tanečných súborov našej školy. Pre tých, ktorý majú vzťah k folklóru je ideálnou voľbou Detský folklórny súbor Čečinka a Folklórny súbor Čečina. Pre žiakov, ktorých láka moderný tanec je tu Súbor moderného tanca Minigma a Divertída. 

Malí aj väčší tanečníci svoje schopnosti prezentujú na otvorených hodinách, počas ktorých majú rodičia možnosť nahliadnuť aj do procesu. Výsledky práce detí sú prezentované na tanečných predstaveniach organizovaných školou, ale aj na mestských podujatiach a celoslovenských či medzinárodných súťažiach. 

Tanečný odbor nielen rozvíja fantáziu a podporuje kreativitu, môže byť aj odborným základom pre štúdium na umelecky zameraných stredných a vysokých školách. Absolventi našej školy rozdávajú radosť svojim umením v tanečných, baletných i folklórnych súboroch na domácich i zahraničných pódiách. Mnohí odovzdávajú svoje skúsenosti mladším umelcom ako pedagógovia.


Štátny vzdelávací program


Všetko o histórií a úspechoch odboru nájdete v  bulletine ZUS_TO.pdfKontaktný formulár

Elokované pracoviská pre Tanečný odbor

Elokované pracoviská
EP Majerníkova 60

EP Majerníkova 60

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Majerníková 60
841 05 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
Karloveská 3 – sídlo školy

Karloveská 3 – sídlo školy

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Karloveská 3
841 04 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP Sekulská 3

EP Sekulská 3

+421 2 65428948
zus@zuskresanka.sk

Sekulská 3
841 04 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

ZŠ Malokarpatské nám.1
841 03 Bratislava - Lamač

Zobraziť
EP Čsl. tankistov 134

EP Čsl. tankistov 134

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Čsl. tankistov 134 (býv.Knižnica)
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Zobraziť

Ďalšie štúdijné odbory

Štúdium

Hudobný odbor

Slúchadlá v ušiach, noha pohybujúca sa v rytme, prsty klopkajúce o stôl, mobil plný obľúbených skladieb, či dokonca zbierka Cédečiek alebo starých platní, hlava plná textov pesničiek, tlmené hmkanie - takí sú hudobníci, mnohých stretneme aj v našej škole. Muzikanti, ktorí si zapamätajú melódiu a túžia si  ju zahrať na svojom nástroji, deti, ktorých prejavom osobnosti je hlasný spev, mladí, ktorí sa chcú stať hudobnými virtuózmi alebo hviezdami. 

Viac informácií

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor je určený pre tých, ktorí často pútajú pozornosť a snažia sa svojou výrečnosťou, nápaditosťou, vtipnosťou či dramatičnosťou zaujať ostatných. Je ale určený aj tým, ktorí často v tichosti samoty vo svojej fantázii rozvíjajú rozmanité príbehy a svojou predstavivosťou dokážu prekvapiť a obohatiť ostatných.

Viac informácií

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je skvelou voľbou pre tých, ktorých zošity sú večne pokreslené, ktorých ruky sú vždy pomaľované od farbičiek alebo fixiek, ktorých myseľ je plná tvorivých nápadov. Pre všetkých, ktorí radi zaznamenávajú atmosféru a emóciu, a ktorí chcú svoj vnútorný svet preniesť na výkres. Je ideálny pre  tiché duše, ktorých nástrojom je obyčajná ceruzka, ale aj pre tých, ktorí chcú vyskúšať všetky farby, všetky techniky a všetky spôsoby, ktorými je možné tvoriť.

Viac informácií

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava