/ Štúdijné odbory / Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je skvelou voľbou pre tých, ktorých zošity sú večne pokreslené, ktorých ruky sú vždy pomaľované od farbičiek alebo fixiek, ktorých myseľ je plná tvorivých nápadov. Pre všetkých, ktorí radi zaznamenávajú atmosféru a emóciu, a ktorí chcú svoj vnútorný svet preniesť na výkres. Je ideálny pre  tiché duše, ktorých nástrojom je obyčajná ceruzka, ale aj pre tých, ktorí chcú vyskúšať všetky farby, všetky techniky a všetky spôsoby, ktorými je možné tvoriť.

Výtvarný odbor

Štúdium vo výtvarnom odbore rozvíja umelecký talent detí a mladých prostredníctvom výtvarných kreatívnych činností a poznávania umenia. Žiakov sa snažíme viesť k citlivému a vnímavému prístupu k výtvarným podnetom a zároveň prebudiť ich záujem o výtvarné sebavyjadrenie. Počas vyučovacích hodín, ktoré prebiehajú skupinovou formou, sa venujeme rôznym technikám výtvarnej činnosti. Okrem klasickej kresby a maľby,  je to aj modelovanie a práca s materiálmi, grafické techniky, dekoratívna činnosť a počítačová grafika.

Výtvarný odbor nielen rozvíja fantáziu a podporuje kreativitu, môže byť aj odborným základom pre štúdium na umelecky zameraných stredných a vysokých školách. Práce našich žiakov sú prezentované na školských a verejných výstavách, súťažiach a tvorivých dielňach. 

Ako fungujeme?
Stretávame sa jedenkrát do týždňa na tri vyučovacie hodiny (3x45 min.), prípravné štúdium dve vyučovacie hodiny (2x45 min.)
Základné materiály na vyučovanie nám zabezpečuje škola.


Štátny vzdelávací program


Všetko o histórií a úspechoch odboru nájdete v  bulletine ZUS_VO.pdf

Kontaktný formulár

Elokované pracoviská pre Výtvarný odbor

Elokované pracoviská
EP Majerníkova 60

EP Majerníkova 60

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Majerníková 60
841 05 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP Sekulská 3

EP Sekulská 3

+421 2 65428948
zus@zuskresanka.sk

Sekulská 3
841 04 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

ZŠ Malokarpatské nám.1
841 03 Bratislava - Lamač

Zobraziť
EP ZŠ Hargašova

EP ZŠ Hargašova

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Hargašova 5 (areál ZŠ)
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Zobraziť

Ďalšie štúdijné odbory

Štúdium

Hudobný odbor

Slúchadlá v ušiach, noha pohybujúca sa v rytme, prsty klopkajúce o stôl, mobil plný obľúbených skladieb, či dokonca zbierka Cédečiek alebo starých platní, hlava plná textov pesničiek, tlmené hmkanie - takí sú hudobníci, mnohých stretneme aj v našej škole. Muzikanti, ktorí si zapamätajú melódiu a túžia si  ju zahrať na svojom nástroji, deti, ktorých prejavom osobnosti je hlasný spev, mladí, ktorí sa chcú stať hudobnými virtuózmi alebo hviezdami. 

Viac informácií

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor je určený pre tých, ktorí často pútajú pozornosť a snažia sa svojou výrečnosťou, nápaditosťou, vtipnosťou či dramatičnosťou zaujať ostatných. Je ale určený aj tým, ktorí často v tichosti samoty vo svojej fantázii rozvíjajú rozmanité príbehy a svojou predstavivosťou dokážu prekvapiť a obohatiť ostatných.

Viac informácií

Tanečný odbor

Tanečný odbor správnou voľbou pre všetkých, ktorí neobsedia na mieste, radi skúšajú nové veci, neboja sa improvizovať ale aj tvrdo trénovať, pre všetkých, ktorým v žilách prúdi rytmus a nadšenie pre pohyb. Cítenie rytmu, vyjadrenie emócií a individuality pohybom tela, naštudovanie rôznych choreografií a predovšetkým pozitívna energia zo spoločného tanca sú pre žiakov tanečného odboru esenciou.

Viac informácií

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava