/ O nás / Rada školy

Rada školy

Rada školy pri ZUŠ Jozefa Kresánka

Predseda:
Ing. Peter Lenč

Členovia:

Mgr. Jakub Bednárik 

Igor Polakovič 

prof. Daniel Buranovský, ArtD. 

Ing. Dana Harmanová 

Mgr. Pavol Adam 

PhDr. Helena Kačurová

Zuzana Nohálová 

Mgr. art. Jana Mikitková 

Jarmila Mušitzová 

Iveta Juríčková


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava