/ Príjmacie skúšky

Príjmacie skúšky

Chcete detskú tvorivosť a energiu rozvíjať umením? Na našej škole sa snažíme každého v jeho talente a schopnostiach posúvať ďalej. A nemusí to byť len malý človek, venujeme sa aj stredoškolákom alebo dospelým. Prvý krok, však musíte urobiť Vy!

Prijímacie skúšky sa budú konať v dňoch 10. a 11. júna 2024 na všetkých pracoviskách školy v čase od 14.00 do 18.00 hod.


Prijímacie skúšky.pdf

Požiadavky na prijímacie skúšky.pdf

Elektronická prihláška


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava