/ Elokované pracoviská / EP Sekulská 3

EP Sekulská 3

Vedenie

+421 2 65428948
zus@zuskresanka.sk

Návštevná doba

Pondelok:14:00 - 17:00Utorok:14:00 - 17:00Streda:14:00 - 17:00Štvrtok:14:00 - 17:00Piatok:14:00 - 17:00

Adresa

Sekulská 3
841 04 Bratislava - Karlova Ves

Zoznam zamestnancov na pracovisku

Miloš Valouch, DiS. art.

Korepetície, Vedúci EP

valouch@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. et Mgr. Matej Čertík

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

certik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Lucia Janovová

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

janovova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Miriam Kalinková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

kalinkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Viera Kordošová, DiS. art.

Spev, SS DFS Čečinka

kordosova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Simona Matyšáková

Klavír, Korepetície

matysakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Martin Melník

Tanec, FS Čečina, DFS Čečinka

melnik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Branislava Miklánková

Výtvarná tvorba, Vedúca PK

miklankova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Etela Nôtová

Tanec, DFS Čečinka

notova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Jana Scheinerová, ArtD.

Tanec, DFS Čečinka

scheinerova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. David Šarkezi

Korepetície

sarkezi@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Ľubomír Današ

Pedagogický zástupca riaditeľky 2, Korepetície TO, Keyboard

danas@zuskresanka.sk
+421 903 620 465

Kontaktovať

Mgr. art. Leoš Farkaš

Husle

farkas@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Jarmila Mušitzová DiS. art.

Cimbal

musitzova@zuskresanka.sk
+421 2 654 289 48

Kontaktovať

Iveta Nagyová

Upratovačka

Kontaktovať

Bc. Andrea Kunšteková

Výtvarná tvorba

kunstekova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Bc. Matej Feldbauer

Dramatická a slovesná tvorba

feldbauer@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Ing. Soňa Zajícová

Tanec, Malá Minigma

zajicova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Veronika Trokšiarová

Dramatická a slovesná tvorba

troksiarova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Jana Mikitková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO, Vedúca PK, Vedúca EP

mikitkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Strnátová

učiteľ LDO

strnatova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

DiS. art. Kristína Ihnatová

tanec

ihnatova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava