/ Štúdijné odbory / Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor je určený pre tých, ktorí často pútajú pozornosť a snažia sa svojou výrečnosťou, nápaditosťou, vtipnosťou či dramatičnosťou zaujať ostatných. Je ale určený aj tým, ktorí často v tichosti samoty vo svojej fantázii rozvíjajú rozmanité príbehy a svojou predstavivosťou dokážu prekvapiť a obohatiť ostatných.

Literárno-dramatický odbor

Na hodinách dramatickej tvorby, súborovej práce, umeleckého prednesu, pohybu, tvorivého písania či dejín divadla, divadelnou abecedou skúmame, ako ľudia myslíme, cítime, snívame. Cez hry lepšie spoznávame samých seba aj tých druhých. Cez tvorivú činnosť sa zdokonaľujeme v komunikácii, v spolupráci a zlepšujeme vlastné sebahodnotenie. V skupinovej tvorbe spolu v dramatických hrách, podnetných cvičeniach a  improvizáciách vytvárame vlastné obrazy sveta. Tie premieňame do divadelných inscenácií rôznych žánrov od monológov, cez divadlo poézie, bábkové divadlo, divadlo objektu,  činoherné divadlo, až po nové techniky ako je stand up, slam poetry či videoart. Cez divadlo všetci spolu prežívame pulzujúci svet medziľudských vzťahov, skúšame si rôzne životné situácie  a nachádzame tvorivé možnosti ich riešenia. Stávame sa empatickejšími, tolerantnejšími, rozvíjame tak seba a svoje schopnosti, učíme sa Hrou. A Hra a Divadlo sú prepojené tenkým Lanom.

Našu spoločnú tvorbu prezentujeme formou ročníkových otvorených hodín, večerov prednesov, premiérami predstavení a ich reprízami, ako aj na našom festivale Lanofest a na rôznych divadelných a prednesových súťažiach a festivaloch nielen doma, ale aj v zahraničí. Štúdium literárno-dramatického odboru vedie mnohých žiakov k umeniu – divadlu, filmu, literatúre aj v profesionálnom živote, alebo k práci s ľuďmi – či už pedagogike alebo psychológii.


Štátny vzdelávací program


Všetko o histórií a úspechoch odboru nájdete v  bulletine ZUS_LDO.pdfKontaktný formulár

Elokované pracoviská pre Literárno-dramatický odbor

Elokované pracoviská
Karloveská 3 – sídlo školy

Karloveská 3 – sídlo školy

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Karloveská 3
841 04 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP Majerníkova 60

EP Majerníkova 60

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Majerníková 60
841 05 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP Sekulská 3

EP Sekulská 3

+421 2 65428948
zus@zuskresanka.sk

Sekulská 3
841 04 Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť
EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

ZŠ Malokarpatské nám.1
841 03 Bratislava - Lamač

Zobraziť

Ďalšie štúdijné odbory

Štúdium

Hudobný odbor

Slúchadlá v ušiach, noha pohybujúca sa v rytme, prsty klopkajúce o stôl, mobil plný obľúbených skladieb, či dokonca zbierka Cédečiek alebo starých platní, hlava plná textov pesničiek, tlmené hmkanie - takí sú hudobníci, mnohých stretneme aj v našej škole. Muzikanti, ktorí si zapamätajú melódiu a túžia si  ju zahrať na svojom nástroji, deti, ktorých prejavom osobnosti je hlasný spev, mladí, ktorí sa chcú stať hudobnými virtuózmi alebo hviezdami. 

Viac informácií

Tanečný odbor

Tanečný odbor správnou voľbou pre všetkých, ktorí neobsedia na mieste, radi skúšajú nové veci, neboja sa improvizovať ale aj tvrdo trénovať, pre všetkých, ktorým v žilách prúdi rytmus a nadšenie pre pohyb. Cítenie rytmu, vyjadrenie emócií a individuality pohybom tela, naštudovanie rôznych choreografií a predovšetkým pozitívna energia zo spoločného tanca sú pre žiakov tanečného odboru esenciou.

Viac informácií

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je skvelou voľbou pre tých, ktorých zošity sú večne pokreslené, ktorých ruky sú vždy pomaľované od farbičiek alebo fixiek, ktorých myseľ je plná tvorivých nápadov. Pre všetkých, ktorí radi zaznamenávajú atmosféru a emóciu, a ktorí chcú svoj vnútorný svet preniesť na výkres. Je ideálny pre  tiché duše, ktorých nástrojom je obyčajná ceruzka, ale aj pre tých, ktorí chcú vyskúšať všetky farby, všetky techniky a všetky spôsoby, ktorými je možné tvoriť.

Viac informácií

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava