/ Elokované pracoviská / EP Čsl. tankistov 134

EP Čsl. tankistov 134

Vedenie

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Návštevná doba

Pondelok:14:00 - 17:00Utorok:14:00 - 17:00Streda:14:00 - 17:00Štvrtok:14:00 - 17:00Piatok:14:00 - 17:00

Adresa

Čsl. tankistov 134 (býv.Knižnica)
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Zoznam zamestnancov na pracovisku

Mgr. art. Jaroslava Lomen

Klavír

lomen@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Michal Ochodnický

Korepetície

ochodnicky@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Ing. Michaela Hrebíková, Dis.art.

Klavír, Korepetície

smidtova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Bc. Renáta Štubniaková

Klavír, Keyboard, DSZ Kresánik, Vedúca EP

stubniakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

DiS Miriam Dordová

Tanec

dordova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Mária Gáliková

Klarinet, saxofón, zobcová flauta

galikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava