/ Elokované pracoviská / EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

EP ZŠ Malokarpatské nám. 1

Vedenie

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Návštevná doba

Pondelok:14:00 - 17:00Utorok:14:00 - 17:00Streda:14:00 - 17:00Štvrtok:14:00 - 17:00Piatok:14:00 - 17:00

Adresa

ZŠ Malokarpatské nám.1
841 03 Bratislava - Lamač

Zoznam zamestnancov na pracovisku

Mgr. art. Jana Mikitková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO, Vedúca PK, Vedúca EP

mikitkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Ingrid Abrahamfyová

Výtvarná tvorba

abrahamfyova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Paulína Hoššová

Výtvarná tvorba

hossova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Rastislav Jurčík

Korepetície

jurcik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Dagmar Surovičová

Tanec

surovicova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Juliana Svítková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

svitkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. et Mgr. Matej Čertík

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

certik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Strnátová

učiteľ LDO

strnatova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Bc. Matej Feldbauer

Dramatická a slovesná tvorba

feldbauer@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava