/ Elokované pracoviská / EP Majerníkova 60

EP Majerníkova 60

Vedenie

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Návštevná doba

Pondelok:14:00 - 17:00Utorok:14:00 - 17:00Streda:14:00 - 17:00Štvrtok:14:00 - 17:00Piatok:14:00 - 17:00

Adresa

Majerníková 60
841 05 Bratislava - Karlova Ves

Zoznam zamestnancov na pracovisku

Helena Plevčíková

Klavír, Vedúca EP

plevcikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Eliška Grežďová

Hudobná náuka, Akordeón, Vedúca PK

grezdova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Peter Naništa

Zobcová flauta

nanista@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Vlasta Horečná Konečná, Dis. art.

Keyboard

horecna@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Jana Milatová

Výtvarná tvorba

milatova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Marina Lazič

Akordeón, Keyboard, Akordika

lazic@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Silvia Pašková

Klavír

paskova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Slávka Brezinová

Výtvarná tvorba, Počítačová grafika

vytvarna.zus@gmail.com, brezinova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Beata Harvanová DiS. art.

Klavír, Vedúca PK

harvanova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Marián Pračko

Gitara

pracko@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Lucia Janovová

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

janovova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. David Šarkezi

Korepetície

sarkezi@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Ľubomír Današ

Pedagogický zástupca riaditeľky 2, Korepetície TO, Keyboard

danas@zuskresanka.sk
+421 903 620 465

Kontaktovať

Mgr. art. Martin Melník

Tanec, FS Čečina, DFS Čečinka

melnik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. et Mgr. Matej Čertík

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

certik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Ing. Soňa Zajícová

Tanec, Malá Minigma

zajicova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Bc. Matej Feldbauer

Dramatická a slovesná tvorba

feldbauer@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Lucia Koňakovská

Korepetície

konakovska@zuskresanka.sk

Kontaktovať

DiS. art. Kristína Ihnatová

tanec

ihnatova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava