/ Elokované pracoviská / Karloveská 3 – sídlo školy

Karloveská 3 – sídlo školy

Vedenie

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Návštevná doba

Utorok:14:00 - 17:00 (kancelária školy)Streda:14:00 - 17:00 (kancelária školy)

Adresa

Karloveská 3
841 04 Bratislava - Karlova Ves

Zoznam zamestnancov na pracovisku

Mgr. art. Branislav Belorid

Zobcová flauta, pozauna, trúbka), Fusion Division

belorid@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Eliška Kosorínová

Violončelo, KSO

conkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Roman Ďurka

Gitarika, Gitara

durka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Miriam Gašparíková

Klavír

gasparikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Anna Gondášová

Klavír

gondasova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Viliam Gräffinger

Základy hudobnej kompozície, Korepetície HO, klavír

graffinger@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Eliška Grežďová

Hudobná náuka, Akordeón, Vedúca PK

grezdova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Beata Harvanová DiS. art.

Klavír, Vedúca PK

harvanova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Vlasta Horečná Konečná, Dis. art.

Keyboard

horecna@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Alena Janikovičová

Zobcová a priečna flauta, vedúca PK

janikovicova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Jarmila Jurášová Šteigerová

Zobcová flauta, Klarinet, Saxofón

steigerova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

MgA Svatoslav Juřík

Keyboard

jurik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Lucia Koňakovská

Korepetície

konakovska@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Hana Kopecká

Tanec, Vedúca PK

kopecka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Katalin Koroly

Klavír, Korepetície

koroly@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Pavol Kušík

Kontrabas, Basová gitara

kusik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Ivan Lendel

Akordeón, Keyboard, Akordika

lendel@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Zuzana Lörincová

Hudobná náuka, Husle

lorincova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Pavel Machálek

Klavír

machalek@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Michal Matejka

Elektrická gitara, Tiny Tunes

matejka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Simona Matyšáková

Klavír, Korepetície

matysakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Martina Mestická

Zobcová a priečna flauta

mesticka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Jarmila Mušitzová DiS. art.

Cimbal

musitzova@zuskresanka.sk
+421 2 654 289 48

Kontaktovať

Mgr. art. Jozef Ostrolúcky (otcovská dovolenka)

Husle, viola

ostrolucky@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Silvia Pašková

Klavír

paskova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Patkoló, ArtD.

Klavír

patkolo@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Emília Poláková

Spev, DSZ Margarétka, Vedúca PK

polakova@zuskresanka

Kontaktovať

Mgr. Helena Roglová

Gitara, súbor Gitarika, Vedúca PK

roglova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Veronika Sedláčková

Gitara

sedlackova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Marian Slávka

Bicie nástroje

slavka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Elena Šimlovičová

Klavír

simlovicova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Gabriela Šimurdová

Husle

simurdova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Monika Trombitášová

Spev

trombitasova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Dana Tschegg

Zobcová flauta, Priečna flauta, Luskáčik

tschegg@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Valentová

Klavír, Korepetície

valentova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Matúš Veľas

Hoboj

velas@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Vlasta Veľasová

Husle, KSO

velasova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Erik Žigmund

Gitara

zigmund@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Anna Buranovská

Pedagogická zástupkyňa riaditeľky 1, Vedenie PK Keyboard, Akordeón, Bicie nástroje

buranovska@zuskresanka.sk
+421 903 620465

Kontaktovať

Mgr. art. Miriam Kalinková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

kalinkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Ing. Ľudmila de Horde Kostelná

Referentka

+421 2 65420465
dehorde@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Ing. František Šulek

Školník

+421 2 65420465

Kontaktovať

Mgr. Ľubomír Današ

Pedagogický zástupca riaditeľky 2, Korepetície TO, Keyboard

danas@zuskresanka.sk
+421 903 620 465

Kontaktovať

Iveta Juríčková

Personálna a mzdová referentka

jurickova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Miriam Trgová

Riaditeľka školy, Violončelo, Hudobná náuka

trgova@zuskresanka.sk
+421 265 443 932

Kontaktovať

Alena Bilačičová

školská agenda

bilacicova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Michal Brtáň

Bicie nástroje

brtan@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Ádám Pásztor

Gitara

pasztor@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Bc. Peter Rezník

Dirigent DSZ Margarétka, korepetície HO

reznik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Elena Jarovská

Informátor

Kontaktovať

Mgr. Iveta Majláthová

Štatutárna zástupkyňa riaditeľky, Klavír

majlathova@zuskresanka.sk
+421 265 420 465

Kontaktovať

Mgr. Hana Machajdíková

Hudobná náuka, Violončelo

machajdikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Mária Rybár Fuchsbergerová

Husle

fuchsbergerova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Veronika Trokšiarová

Dramatická a slovesná tvorba

troksiarova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Juliana Svítková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

svitkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. ArtD Mária Andrejková

husle

andrejkova@zyskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Peter Kiráľ

vilončelo

kiral@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava