/ O nás / Vedenie školy a zamestnanci

Vedenie školy a zamestnanci

Na našich žiakoch nám záleží. 

Zoznam pedagogických zamestnancov

Bc. Renáta Štubniaková

Klavír, Keyboard, DSZ Kresánik, Vedúca EP

stubniakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Veronika Trokšiarová

Dramatická a slovesná tvorba

troksiarova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Monika Trombitášová

Spev

trombitasova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Dana Tschegg

Zobcová flauta, Priečna flauta, Luskáčik

tschegg@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Katarína Uhliarová

Klavír

uhliarova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Valentová

Klavír, Korepetície

valentova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Miloš Valouch, DiS. art.

Korepetície, Vedúci EP

valouch@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Matúš Veľas

Hoboj

velas@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Vlasta Veľasová

Husle, KSO

velasova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Luka Vujovič

Gitara

vujovic@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Ing. Soňa Zajícová

Tanec, Malá Minigma

zajicova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava