/ O nás / Vedenie školy a zamestnanci

Vedenie školy a zamestnanci

Na našich žiakoch nám záleží. 

Zoznam pedagogických zamestnancov

Mgr. art. Leoš Farkaš

Husle

farkas@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Bc. Matej Feldbauer

Dramatická a slovesná tvorba

feldbauer@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Mária Gáliková

Klarinet, saxofón, zobcová flauta

galikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Miriam Gašparíková

Klavír

gasparikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Anna Gondášová

Klavír

gondasova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Viliam Gräffinger

Základy hudobnej kompozície, Korepetície HO, klavír

graffinger@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Eliška Grežďová

Hudobná náuka, Akordeón, Vedúca PK

grezdova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Regina Grigláková

Hudobná náuka

griglakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Lívia Habánová

Klavír

habanova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Beata Harvanová DiS. art.

Klavír, Vedúca PK

harvanova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Vlasta Horečná Konečná, Dis. art.

Keyboard

horecna@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Paulína Hoššová

Výtvarná tvorba

hossova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava