/ O nás / Vedenie školy a zamestnanci

Vedenie školy a zamestnanci

Na našich žiakoch nám záleží. 

Zoznam pedagogických zamestnancov

Mgr. art. Etela Nôtová

Tanec, DFS Čečinka

notova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Michal Ochodnický

Korepetície

ochodnicky@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Jozef Ostrolúcky (otcovská dovolenka)

Husle, viola

ostrolucky@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Ádám Pásztor

Gitara

pasztor@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Silvia Pašková

Klavír

paskova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Patkoló, ArtD.

Klavír

patkolo@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Helena Plevčíková

Klavír, Vedúca EP

plevcikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Emília Poláková

Spev, DSZ Margarétka, Vedúca PK

polakova@zuskresanka

Kontaktovať

Veronika Polomská DiS. art.

Gitara

polomska@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Marián Pračko

Gitara

pracko@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Elena Ramírez

Gitara

ramirez@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Lea Remišová

Zobcová flauta, Priečna flauta

remisova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava