/ O nás / Vedenie školy a zamestnanci

Vedenie školy a zamestnanci

Na našich žiakoch nám záleží. 

Zoznam pedagogických zamestnancov

Mgr. Hana Machajdíková

Hudobná náuka, Violončelo

machajdikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Pavel Machálek

Klavír

machalek@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Michal Matejka

Elektrická gitara, Tiny Tunes

matejka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Simona Matyšáková

Klavír, Korepetície

matysakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Martin Melník

Tanec, FS Čečina, DFS Čečinka

melnik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Martina Mestická

Zobcová a priečna flauta

mesticka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Veronika Mihálková

Spev

mihalkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Jana Mikitková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO, Vedúca PK, Vedúca EP

mikitkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Branislava Miklánková

Výtvarná tvorba, Vedúca PK

miklankova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Jana Milatová

Výtvarná tvorba

milatova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Jarmila Mušitzová DiS. art.

Cimbal

musitzova@zuskresanka.sk
+421 2 654 289 48

Kontaktovať

Peter Naništa

Zobcová flauta

nanista@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava