/ O nás / Vedenie školy a zamestnanci

Vedenie školy a zamestnanci

Na našich žiakoch nám záleží. 

Zoznam pedagogických zamestnancov

Ing. Michaela Hrebíková, Dis.art.

Klavír, Korepetície

smidtova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Hrubovčáková

Husle

hrubovcakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Ivana Chrapková

Klavír, Korepetícia, zbor

chrapkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

DiS. art. Kristína Ihnatová

tanec

ihnatova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Alena Janikovičová

Zobcová a priečna flauta, vedúca PK

janikovicova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Lucia Janovová

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

janovova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Jarmila Jurášová Šteigerová

Zobcová flauta, Klarinet, Saxofón

steigerova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Rastislav Jurčík

Korepetície

jurcik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

MgA Svatoslav Juřík

Keyboard

jurik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Miriam Kalinková

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

kalinkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Peter Kiráľ

vilončelo

kiral@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Juliana Knoppová

Spev

knoppova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava