/ O nás / Vedenie školy a zamestnanci

Vedenie školy a zamestnanci

Na našich žiakoch nám záleží. 

Zoznam pedagogických zamestnancov

Mgr. Ingrid Abrahamfyová

Výtvarná tvorba

abrahamfyova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. ArtD Mária Andrejková

husle

andrejkova@zyskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Branislav Belorid

Zobcová flauta, pozauna, trúbka), Fusion Division

belorid@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Boteková

Výtvarná tvorba

botekova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Barbora Botošová

Husle

botosova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Slávka Brezinová

Výtvarná tvorba, Počítačová grafika

vytvarna.zus@gmail.com, brezinova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Michal Brtáň

Bicie nástroje

brtan@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. et Mgr. Matej Čertík

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

certik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

DiS Miriam Dordová

Tanec

dordova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Laura Durňáková

Klavír, Korepetície

durnakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Roman Ďurka

Gitarika, Gitara

durka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava