/ O nás / Vedenie školy a zamestnanci

Vedenie školy a zamestnanci

Na našich žiakoch nám záleží. 

Zoznam pedagogických zamestnancov

Mgr. Ingrid Abrahamfyová

Výtvarná tvorba

abrahamfyova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Branislav Belorid

Nástroje (Zobcová flauta, Pozauna, Trúbka), Fusion Division

belorid@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Boteková

Výtvarná tvorba

botekova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Barbora Botošová

Husle

botosova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Slávka Brezinová

Výtvarná tvorba, Počítačová grafika

vytvarna.zus@gmail.com, brezinova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Michal Brtáň

učiteľ bicích nástrojov

brtan@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. et Mgr. Matej Čertík

Dramatická a slovesná tvorba, DS LANO

certik@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Eliška Čonková

Violončelo, KSO

conkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

DiS Miriam Dordová

učiteľ tanečného odboru

dordova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

MgA. Veronika Dragonidesová

Tanec

dragonidesova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Laura Durňáková

Klavír, Korepetície

durnakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Roman Ďurka

Gitarika, Gitara

durka@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava