/ Štúdium / Umelecké súbory

Umelecké súbory

Umelecké súbory sú ako srdce našej školy. Spájajú tvorivo a radostne nielen deti, ale aj pedagógov a rodičov a vôbec všetkých našich divákov.

Tiny Tunes

Tiny Tunes

Zistiť viac
Chameleon Band

Chameleon Band

Zistiť viac
Komorný spevácky zbor The Melodies

Komorný spevácky zbor The Melodies

Zistiť viac
Súbor renesančnej hudby Chorea Antiqua

Súbor renesančnej hudby Chorea Antiqua

Zistiť viac

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava