/ Štúdium / Súbory / J&S Band

J&S Band

V súčasnosti nie je aktívny

Skupina J&S Band vznikla v roku 2007. Po mnohých postupných zmenách v obsadení sa do dnešnej podoby sformovala v roku 2012. Svojim širokým žánrovým záberom orientovaným na rock, pop, jazz, a transkripcie diel klasickej hudby sa stala známou a žiadanou na kultúrnych podujatiach organizovaných hlavne školou. Aj vďaka týmto podujatiam si mohla overiť svoje kvality v medzinárodnej konfrontácii. Umelecká a interpretačná úroveň skupiny naďalej stúpala a prišli pozvania do zahraničia, na súťaž, aj ponuka účinkovať vo finále televíznej súťaže. Dlhoročná práca jej vedúceho, skúseného hudobníka, obetavého učiteľa a erudovaného aranžéra Petra Štrpku, priniesla svoje ovocie. Úspech v televíznej súťaži, diplomy za prvé miesta na súťažiach hudobných skupín v Gbeloch v rokoch 2009, 2012 a napokon možnosť nahrávať CD nosič.

Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava