/ Štúdium / Súbory / Komorný spevácky zbor The Melodies

Komorný spevácky zbor The Melodies

V súčasnosti nie je aktívny

Repertoár speváckeho zboru pozostáva zo štandardnej zborovej literatúry, zo skladieb a úprav súčasných svetových skladateľov populárnej hudby, ako aj z originálov.

Zbormajstrom je Jozef Chabroň - dirigent Slovenského filharmonického zboru a hlasovým pedagógom  Emília Poláková. V decembri 2012 a 2013 sa zúčastnili medzinárodnej zborovej súťaže adventnej a vianočnej hudby, kde ako jediné komorné teleso z Bratislavy získalo najvyššie umiestnenie. Zbor spolupracuje s komorným sláčikovým orchestrom školy, s ktorým vystupuje na benefičných koncertoch pre pána Srholca v projekte INTERREG. Na vianočných koncertoch spolupracoval s poprednými opernými spevákmi a sólistami opery SND - Boženou Ferancovou, Gustávom Beláčkom, Martinom Babjakom. S hudbou MVSR účinkoval na vianočnom koncerte s Luciou Bílou. Vystupoval pri odovzdávaní cien OTO, na letnom festivale Pohoda, pri odovzdávaní cien osobnostiam Bratislavy a na veľa koncertoch organizovaných školou.Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava