/ Štúdium / Súbory / Tiny Tunes

Tiny Tunes

Prvý koncert môže byť začiatkom úžasnej cesty talentovaných mladých hudobníkov. Na pódiu, či v triede hrajú často každý sám, alebo v sprievode korepetítora, ale krása hudby sa naplno rozoznie najmä, keď sú súčasťou väčšieho hudobného telesa. V spoločnom hraní, pri spoločnej tvorbe, sa na našej škole môžu mladí hudobníci a speváci realizovať vo viacerých hudobných telesách zameraných na rôzne žánre.  Sme hrdí na naše výborné zbory, súbory a kapely a v skvelý orchester.


Súbor  Tiny Tunes bol založený v školskom roku 2014/15 a viedli ho Michal Matejka a Juraj Šušaník.  Súbor je  zameraný na interpretáciu skladieb z oblasti populárnej hudby. Vo svojom repertoári má skladby z obdobia ranného jazzu, swingu, rhytm'n'blues, rock'nŕollu, ale aj piesne od The Beatles a mnohých iných z histórie populárnej hudby. Nevyhýbame sa ani slovenským interpretom ako  Dežo Ursíny, Prúdy a ďalší. Poväčšine hráme v zložení: bicie nástroje, basová gitara, el. gitara, klávesové nástroje, spev, dychové nástroje. Súbor sa nevyhýba ani menšiemu obsadeniu (duo/trio/quartet), alebo naopak sa v prípade potreby rozrastie o dychovú sekciu. V školskom roku 2021/22 Juraja Šušaníka nahradil Marián Slávka.Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava