/ Štúdium / Súbory / Súbor renesančnej hudby Chorea Antiqua

Súbor renesančnej hudby Chorea Antiqua

V súčasnosti nie je aktívny

Súbor renesančnej hudby vznikol v školskom roku 2002/2003 z iniciatívy a pod vedením Lýdie Stanovej, s cieľom oživiť a priblížiť dnešnému mladému poslucháčovi, ale i mladému interpretovi starú hudbu v autentickom podaní. Repertoár súboru tvoria skladby, ktoré vznikli na Slovensku v polovici 17. stor. v úprave Bohumila Trefného, ako aj z ukážok talianskej a európskej renesančnej hudby, najmä z obdobia vzniku prvých opier. Súbor dvakrát úspešne reprezentoval školu na celoštátnom festivale komornej a symfonickej hudby Divertimento musicale v Spišskej Novej Vsi, v roku 2004 na II. Česko-slovenskom festivale komornej hudby v Lánoch, Novém Strašecí a Stochove pod záštitou MK oboch republík a za účasti prezidenta ČR Václava Klausa, súťaže „Renesančná a baroková hudba“ v roku 2007, z ktorej si odniesol prvé miesto a v roku 2008 súťaže „Nitrianska lutna“ s umiestnením v zlatom pásme.

Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava