/ Elokované pracoviská / EP ZŠ Hargašova

EP ZŠ Hargašova

Vedenie

+421 2 65420465
zus@zuskresanka.sk

Návštevná doba

Pondelok:14:00 - 17:00Utorok:14:00 - 17:00Streda:14:00 - 17:00Štvrtok:14:00 - 17:00Piatok:14:00 - 17:00

Adresa

Hargašova 5 (areál ZŠ)
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Zoznam zamestnancov na pracovisku

Mgr. Ingrid Abrahamfyová

Výtvarná tvorba

abrahamfyova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Zuzana Boteková

Výtvarná tvorba

botekova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Ivana Chrapková

Klavír, Korepetícia, zbor

chrapkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Leoš Farkaš

Husle

farkas@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Regina Grigláková

Hudobná náuka

griglakova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Elena Ramírez

Gitara

ramirez@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Lea Remišová

Zobcová flauta, Priečna flauta

remisova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. art. Katarína Schowanetz

Klavír, Korepetície

schowanetz@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Mária Gáliková

Klarinet, saxofón, zobcová flauta

galikova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

Mgr. Miriam Trgová

Riaditeľka školy, Violončelo, Hudobná náuka

trgova@zuskresanka.sk
+421 265 443 932

Kontaktovať

Mgr. art. Veronika Mihálková

Spev

mihalkova@zuskresanka.sk

Kontaktovať

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava