/ Projekty / Kresánkov akord

Kresánkov akord

Tradičná ročníková súťaž vedomostí z hudobnej náuky.

Vedomostná súťaž „Kresánkov akord“ sa každý rok v apríli realizuje pod organizačným vedením pedagógov HN. Súťaže sa účastnia deti zo všetkých pracovísk školy. Žiaci súťažia v piatich kategóriách od 3. ročníka po 3. NS ročník v trojčlenných, prípadne dvojčlenných družstvách. Víťazné družstvá, ako aj ostatní súťažiaci sú ocenení podľa počtu získaných bodov zaujímavými vecnými cenami, diplomami a sladkými odmenami. Pre pedagógov je súťaž predovšetkým obrazom o aktuálnej vedomostnej úrovni žiakov a pre absolventov je zároveň neoficiálnou prípravou na absolventské skúšky z HN.


Kresánkov akord 2024

Kresánkov akord 2023

Kresánkov akord 2022

Kresánkov akord 2020

Kresánkov akord 2019

Kresánkov akord 2018
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava