/ Galérie / 55 radostí - Kresánkov akord

55 radostí - Kresánkov akord

  KRESÁNKOV AKORD 2024        7. ročník

 V dňoch 26.-29.2. 2024 sa uskutočnil na ZUŠ Jozefa Kresánka už siedmy ročník vedomostnej súťaže Kresánkov akord. Súťaž pripravili, zorganizovali a realizovali pedagógovia hudobnej náuky. Súťaže sa zúčastnilo 127 detí zo všetkých elokovaných pracovísk našej školy. Kresánkov akord zahŕňal 6 kategórií od 2. ročníka až po absolventov HN, ktorí mali účasť na súťaži povinnú, kde si preverili svoje vedomosti pred absolventskými skúškami.

Najväčšiu súťaživosť prejavili deti primárneho vzdelania – ktorej sa zúčastnili aj náhradníci, dokonca aj deti nenominované na súťaž.

Starší žiaci sa zúčastňujú väčšinou opakovane v overených zoskupeniach. Deti súťažili v 3 členných, výnimočne dvoj a štvorčlenných družstvách. Víťazné družstvá boli odmenené vecnými cenami a diplomami, všetci ostatní účastníci dostali diplom za účasť a sladkú odmenu. 

Obohacujúcou súčasťou  Kresánkovho akordu  bol hudobný workshop,  ktorý viedla p. Hana Machajdíková v čase, keď deti čakali na vyhodnotenie súťaže.

 Pre pedagógov je Kresánkov akord nielen náročným podujatím, ktoré zvládajú iba vďaka  vzájomnej dokonalej zohranosti a súhre, ale veľká pomoc patrí ústretovému vedeniu školy, ako aj rodičom, ktorí deti na súťaž privádzajú. Zároveň je súťaž previerkou vedomostnej úrovne detí v jednotlivých ročníkoch HN. Na základe týchto skutočností pedagógovia  prehodnocujú aktuálny stav a  nastavujú ďalší spôsob práce so žiakmi, vychádzajúci z aktuálnych potrieb danej doby. 

Výsledky súťaže Kresánkov akord 2024 v jednotlivých kategóriách:

2. ročník

1. Matiáš Peniak, Roman Vida, Natália Maceková

2. Teodor Šeprak, Viliam Babinec, Monika Bugyiová, Timotej Čalfa           

3. Petr Argunov, Damián Madzin, Maxim Smetana

3. ročník

1. Vanda Žuborová, Yllyana Robinsonová, Peter Dzurjanin            

2. Dorota Adamová, Katarína Vilčeková, Boris Zmajkovič                  

3. Elena Kuželová, Nina Kozárová, Klára Levarská    

4. ročník

1. Lukáš Milko, Audric Robinson, Michal Harvanka                             

2. Radoslav Poláček, Zuzana Jány, Michaela Zúbriková                  

3. Ľudmila Drábeková, Zuzana Prikrylová, Lucia Tomašovičová

1. NS ročník  

1. Paulína Rovanová, Juraj Šimek, Jozef Luptáčik                             

2. Šimon Ostrolucký, Branislav Rosa, Nikoleta Čižniarová, Lea Pridalová            

3. Miroslav Reľovský, Michael Poláček, Ján Szabo

2. NS ročník  

1. Matej Baláž, Oliver Barna, Mikuláš Janovský                      

2. Adela  Urbanová, Alexandra Medvidová, Natália Lietavová         

3. Laura Marcová, Petra Kukurová, Zlata Prozorovská

3. NS ročník – absolventi

1. Sofia Medlenová, Aneta Alaksová, Laura Pribišová                      

2. Paulína Schowanetz, Viola Zámečníková, Viktória Hrádková, Šimon Barančok

 


 

 ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava