/ Hodnotiace správy

Hodnotiace správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Reset

Správa o VVČ 2021-2022.pdf

Správa VVČ 2020-2021.pdf

Správa o VVČ 2019-2020.pdf

Správa o VVČ 2018 - 2019.pdf

Správa o VVČ 2017 18.pdf

správa o VVČ 2016 - 17.pdf

Správa VVČ 2015 - 16.pdf

SVVČ 2014 15 (2).pdf

Správa o VVČ 2013 2014.pdf

Správa o VVČ 2012 2013.pdf

Správa o VVČ 2011 - 2012.pdf

Správa o VVČ 2010 2011 (2).doc


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava