/ Štúdium / Súbory / Súbor zobcových fláut Luskáčik

Súbor zobcových fláut Luskáčik

Prvý koncert môže byť začiatkom úžasnej cesty talentovaných mladých hudobníkov. Na pódiu, či v triede hrajú často každý sám, alebo v sprievode korepetítora, ale krása hudby sa naplno rozoznie najmä, keď sú súčasťou väčšieho hudobného telesa. V spoločnom hraní, pri spoločnej tvorbe, sa na našej škole môžu mladí hudobníci a speváci realizovať vo viacerých hudobných telesách zameraných na rôzne žánre.  Sme hrdí na naše výborné zbory, súbory a kapely a v skvelý orchester.

Súbor zobcových fláut Luskáčik pôsobí na našej škole od roku 2002. Jeho zakladateľmi,  umeleckými a pedagogickými vedúcimi boli Peter Štrpka a Martina Mestická. Vo svojom repertoári má skladby od renesancie až po súčasnú tvorbu, ako aj veľmi vydarené úpravy už existujúcich skladieb, ktoré pre Luskáčik upravoval Peter Štrpka. Počas svojej doterajšej činnosti sa súbor zúčastnil na mnohých verejných vystúpeniach.

V roku 2007 získal Luskáčik Zlaté pásmo na súťaži „Zahrajže nám píšťalôčka“ v Nových Zámkoch. Predstavil sa aj na družobných koncertoch v slovinskej Vrhnike, v českom Třinci, v Rajci, účinkoval pri odovzdávaní cien Ministerstva školstva za rok 2008. Už niekoľko rokov pravidelne vystupuje na podujatí Bratislavské mestské dni ako aj na verejných koncertoch školy a rôznych kultúrnych akciách. Súbor mladších žiakov vedie v súčasnosti Dana Tschegg.Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava