/ Štúdium / Súbory / Súbor moderného tanca Minigma

Súbor moderného tanca Minigma

Máte doma tanečnicu, ktorá chodí na tanečný odbor a pretancuje celé hodiny a hodiny a stále nemá dosť? Paráda! Ale baletka z nej asi nebude, však? Najradšej sa totiž roztancuje a rozhýbe všetkými smermi, keď počuje nejakú modernú hudbu. Ale predstavte si, aj pre Vašu tanečnicu mladšiu, či staršiu, máme na našej škole skvelé tanečné súbory.  

Minigma je tanečný súbor, zameraný na kreatívny a moderný tanec. 

Vznikol v roku 2011 na podnet Petry Korponaiovej. Formovali ho Zuzana Banásová,  Diana Schlosserová a od školského roku 2022/2023 pracuje pod vedením Veroniky Dragonidesovej. Je určený pre žiakov I. stupňa tanečného odboru, ktorých zaujíma moderný a kreatívny tanec. Mladí tanečníci si na spoločných hodinách vo väčšom kolektíve rozširujú získané vedomosti a zdokonaľujú tanečnú techniku, moderný tanec im poskytuje nové vyjadrovacie možnosti, motivuje ich a umelecky obohacuje. Záujem žiaka o moderný tanec je zveľaďovaný teoretickou a tanečnou skúsenosťou a v ďalšej fáze výučby aj samotnou interpretáciou na vystúpeniach, či súťažiach.

Pod vedením Zuzany Banásovej v roku 2017 na VIII. Stage Dance European Championship v Budapešti v kategórii juniori získal súbor za choreografiu Broken Dolls 5. miesto. Na Majstrovstvách Slovenska vo výrazových tancoch v kategórii deti 9-12 rokov s choreografiou „Rio Birds” získali  Zlaté umiestnenie. 

 


Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava