/ Štúdium / Súbory / Súbor GITARIKA

Súbor GITARIKA

Prvý koncert môže byť začiatkom úžasnej cesty talentovaných mladých hudobníkov. Na pódiu, či v triede hrajú často každý sám, alebo v sprievode korepetítora, ale krása hudby sa naplno rozoznie najmä, keď sú súčasťou väčšieho hudobného telesa. V spoločnom hraní, pri spoločnej tvorbe, sa na našej škole môžu mladí hudobníci a speváci realizovať vo viacerých hudobných telesách zameraných na rôzne žánre.  Sme hrdí na naše výborné zbory, súbory a kapely a v skvelý orchester.

Súbor Gitarika vznikol v školskom roku 2017/2018 pod vedením Heleny Roglovej a Zuzany Bednárovej. V školskom roku 2020/2021 Zuzanu Bednárovú vystriedal Roman Ďurka. Už počas krátkej existencie sa predstavil na verejných koncertoch školy, Galakoncerte k 50. výročiu našej školy v Slovenskom národnom divadle v roku 2019 a v rovnakom roku sa súbor predstavil ako hosť na  koncerte laureátov detských súťaží na jednom z najstarších gitarových festivalov v Európe - Gitarovom festivale J. K. Mertza v koncertnej sieni Klarisiek v Bratislave.

Súbor navštevujú starší žiaci, repertoár je veľmi pestrý od gitarových skladieb klasicizmu, romantizmu až po súčasnosť. Súbor interpretuje tanečné skladby, ako aj populárnu hudbu a hudbu k filmom. Skladby pre súbor aranžovali Peter Beladič, Roman Ďurka, Felipe Ramírez.

Pre žiakov nižších ročníkov bola v roku 2019/2020 v Záhorskej Bystrici založená Malá Gitarika pod vedením Romana Ďurku, ako príprava do väčšieho súboru. Krátko po vzniku súbor vystupoval na verejných koncertoch školy.  

 

Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava