/ Štúdium / Súbory / Sláčikový orchester Junior

Sláčikový orchester Junior

Prvý koncert môže byť začiatkom úžasnej cesty talentovaných mladých hudobníkov. Na pódiu, či v triede hrajú často každý sám, alebo v sprievode korepetítora, ale krása hudby sa naplno rozoznie najmä, keď sú súčasťou väčšieho hudobného telesa. V spoločnom hraní, pri spoločnej tvorbe, sa na našej škole môžu mladí hudobníci a speváci realizovať vo viacerých hudobných telesách zameraných na rôzne žánre. Sme hrdí na naše výborné zbory, súbory a kapely a v skvelý orchester.

 

KSO začal pracovať od roku 1997 pod umeleckým vedením Jany Spálovej. Repertoár orchestra sa skladá zo skladieb skladateľov rôznych štýlových období a naštudoval orchestrálne party koncertov pre klavír, flautu, husle skladateľov Haydna, Mozarta, Bacha, Vivaldiho, Masseneta až po známe skladby filmovej a populárnej hudby v úpravách pedagógov školy Petra Štrpku a Jána Kružliaka. Od školského roka 2022/23 orchester vedie Vlasta Veľasová.

Orchester s úspechmi koncertoval doma a v zahraničí a jeho výrazným úspechom bol zisk najvyššieho ocenenia 1. ceny „Cum laude“ na 59. ročníku Európskeho hudobného festivalu pre mladých ľudí v belgickom Neerpelte v roku 2011.   

Sláčikový orchester spolu s DSZ Margarétka a KSZ The Melodies pripravil množstvo spoločných projektov ako napr. vianočné koncerty v Dóme sv. Martina, vo Františkánskom kostole, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, z ktorých boli realizované live nahrávky a vydané CD „Pokoj Vám na zemi". 

Pri príležitosti 40. a 45. výročia založenia školy Komorný sláčikový orchester spolu s Detským speváckym zborom Margarétka vystúpil na slávnostnom galakoncerte v Koncertnej sále Slovenskej filharmónie v Redute a v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava.    V rámci Kultúrneho leta 2009 a 2012 s úspechom účinkovali na koncerte na Hlavnom námestí v Bratislave. Obe telesá sa predstavili v spoločnom projekte Hudobný ohňostroj na festivale Pohoda 2013. 

V roku 2015 účinkoval orchester v Sále Bohuslava Martinů na Akadémii múzických umení v Prahe. 

V roku 2016 vystupoval orchester na turné v Miláne v Taliansku. 

V roku 2018 orchester reprezentoval školu a Slovensko na XIII. Európskom festivale mladých hudobníkov Watergate 2018 v Holandskom Sneeku a na festivale v koncertnej sále Mozartea v Salzburgu v Rakúsku. 

V decembri 2019 účinkoval orchester na koncerte "Stretnutie s priateľmi" vo Dvorane VŠMU v Bratislave - orchester Junior a orchester ZUŠ Klapkova Praha. V decembri 2019 sa konal aj Adventný koncert v kostole v Záhorskej Bystrici, spoločne DSZ Margarétkou. Tento program zaznel aj na koncerte v kostole na Dlhých Dieloch v Bratislave.

V roku 2020 orchester účinkoval na spoločnom koncerte s orchestrom ZUŠ Klapkova Praha v Koncertnej sieni Pražského konzervatória.

Spoločný koncert SO Junior, sláčikového súboru a DSZ Margarétka „Letná hudobná fontána“ v Mozyesovej sieni na Vajanského nábreží v júni 2022 bol vyvrcholením koncertnej sezóny školy. 

Na 71. ročníku Európskeho hudobného festivalu mládeže v belgickom Neerpelte v dňoch 28.4. - 2.5.2023 získal Komorný sláčikový orchester Junior pod vedením Vlasty Veľasovej najvyššie ocenenie 1. cena Cumm Laude (s pochvalou).

Dňa 17.6.2023 získal Sláčikový orchester Junior Zlaté pásmo, Titul absolútneho víťaza, Cena primátorky mesta Lučenec za dramaturgiu súťažného repertoáru na 31. ročníku celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2023. Na 12. ročníku medzinárodného mládežníckeho hudobného festivalu Bratislava 2023 v dňoch 5. - 8.7.2023 získal orchester Zlaté pásmo v kategórii Mládežnícke orchestre do 21 rokov: Sláčikové orchestre.

Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava