/ Štúdium / Súbory / Fusion Division

Fusion Division

Prvý koncert môže byť začiatkom úžasnej cesty talentovaných mladých hudobníkov. Na pódiu, či v triede hrajú často každý sám, alebo v sprievode korepetítora, ale krása hudby sa naplno rozoznie najmä, keď sú súčasťou väčšieho hudobného telesa. V spoločnom hraní, pri spoločnej tvorbe, sa na našej škole môžu mladí hudobníci a speváci realizovať vo viacerých hudobných telesách zameraných na rôzne žánre.  Sme hrdí na naše výborné zbory, súbory a kapely a v skvelý orchester.

 

Hudobné zoskupenie Fusion Division bolo založené v septembri 2021 pedagógom Branislavom Beloridom. Jeho zloženie je variabilné podľa záujemcov z radov žiakov našej školy, ktorí hrajú na rôzne dychové nástroje, klavír, gitaru, basovú gitaru a bicie nástroje. Ansámbel sa špecializuje na interpretáciu jazzovej hudby v rôznych podobách - swing, latin, fusion, jazzrock. Svojim členom tým umožňuje získať základy jazzového frázovania, improvizácie a spoločného hrania v jazzovej formácií.Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava