/ Štúdium / Súbory / Folklórny súbor Čečina

Folklórny súbor Čečina

Ak túžite, aby sa Vaše deti venovali prekrásnemu slovenskému folklóru, máme pre nich na našej škole  DFS Čečinka a pre starších žiakov FS Čečina.

V školskom roku 2014/2015 bol na našej škole založený folklórny súbor „Čečina“. Vznikol pre žiakov, ktorí už dovŕšili vek 16 a viac rokov, takže už nepatria do Detského folklórneho súboru Čečinka, ale chcú sa naďalej aktívne venovať folklóru. Vedenie školy podporilo nápad založiť pre týchto mladých ľudí vlastný súbor a tak sa zrodil FS Čečina. Jej vedúcim sa stal pedagóg tanečného oddelenia Martin Melník. Súbor úzko spolupracuje s DFS Čečinka, spolupodieľajú sa na rôznych vystúpeniach. FS Čečina už získal popredné umiestnenia na súťažiach, získal napríklad 1. miesto na súťaži My Dance Myjava. Tanečnú zložku súboru vedie Martin Melník, ľudovú hudbu vedie Leoš Farkaš, vedúcou speváckej skupiny je Viera Kordošová. Pri manažovaní súboru významne pomáha pani Beáta Čečková, manažérka Čečinky.

 

 Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava