/ Štúdium / Súbory / Divadelný súbor Lano

Divadelný súbor Lano

Perfektné! Vaše dieťa, je u nás na literárno-dramatickom odbore a stále hrá a hrá… divadlo? Pre našich dramaťákov máme divadelný súbor, v ktorom sa pri spoločnej tvorbe môžu ocitnúť   ako herci, ako autori, režiséri, kostýmové výtvarníčky, či scénografky, ale hlavne sami za seba ako ľudia v rôznych divadelných vesmíroch, kde sa zdokonaľujú nielen v dramatickej tvorivosti, ale aj v ľudskosti.

Divadelný súbor Lano vznikol v školskom roku 1985/86 pri literárno-dramatickom odbore našej školy. Súbor založila Alexandra Skořepová dlhoročná vedúca literárno-dramatického odboru. Do súboru Lano patria žiaci literárno-dramatického odboru, ktorí pracujú na tvorbe predstavenia. Pedagógovia LDO sú režisérmi predstavení. Režisérske osobnosti súboru LANO počas jeho 35 ročnej existencie Alexandra Skořepová, Ivan Martinka, Miriam Pavelková Kalinková, Veronika Kořínková, Matej Čertík, Martina Jánošíková, Adriana Geričová, Lucia Kralovičová, Barbora Jurinová, Jana Mikitková, Eva Hanušová. Súbor Lano za 35 rokov svojej existencie naštudoval množstvo inscenácií a zúčastnil sa na Scénickej žatve v Martine – vrcholnej prehliadke slovenských amatérskych súborov. Viackrát si odtiaľ odniesol hlavnú cenu - Tvorivý čin roka. K najvýraznejším úspechom súboru patrí účasť na Svetovom festivale detských divadiel v Lingene s predstavením "Od desiatich do dvanástej" v réžii Miriam Kalinkovej a Alexandry Skořepovej. V posledných rokoch prebrali v Lane štafetu noví mladí učitelia LDO, ktorí sú zároveň režisérmi inscenácií. Pozoruhodná je vyrovnanosť pedagogického zboru, vysoká kvalita inscenácií, rôznorodosť dramaturgie a divadelných žánrov, ktorými sa súbor Lano v posledných rokoch prezentuje. Spomeňme napríklad : detská dramatická tvorivosť: Putovanie (2013), divadlo s protidrogovou tematikou: Veď iba raz (2014) réžia Adriana Geričová, divadlo poézie: Spevy z Kalevaly (2009) réžia Alexandra Skořepová, kabaret: Bar u Edka (y) (2013)réžia Barbora Jurinová a Veronika Kořínková ako aj Ako na to(2017) réžia Matej Čertík, činohra: Šarkan (2013) réžia Miriam Kalinková, detektívka: Detektívny kurz Sherlocka Holmesa (2009) réžia Miriam Kalinková ako aj Christofer (2014) réžia Matej Čertík,  Všetky ocenené predstavenia reprezentovali divadlo Lano na Scénickej žatve v Martine.

Lano je pravidelným účastníkom najvyšších divadelných súťaží na Slovensku a nositeľom mnohých ocenení. Je dvojnásobným držiteľom ceny Ministerstva kultúry SR za Tvorivý čin roka, udeľovaného na Scénickej žatve. Zúčastnil sa 7. svetového festivalu detského divadla v Lingene (Nemecko), Festivalu európskej divadelnej kultúry v Paderborne (Nemecko), Festivalu školského divadla v Sankt Pőltene (Rakúsko), 4x Festivalu Wigraszek (Poľsko), kde získal 4. miesto, 1. miesto a Grand Prix, a festivalov v ČR,  medzinárodného festivalu v Bressanone (Taliansko).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava