/ Štúdium / Súbory / Detský spevácky zbor Margarétka

Detský spevácky zbor Margarétka

Prvý koncert môže byť začiatkom úžasnej cesty talentovaných mladých hudobníkov. Na pódiu, či v triede hrajú často každý sám, alebo v sprievode korepetítora, ale krása hudby sa naplno rozoznie najmä, keď sú súčasťou väčšieho hudobného telesa. V spoločnom hraní, pri spoločnej tvorbe, sa na našej škole môžu mladí hudobníci a speváci realizovať vo viacerých hudobných telesách zameraných na rôzne žánre.  Sme hrdí na naše výborné zbory, súbory a kapely a v skvelý orchester.

 Detský spevácky zbor Margarétka vznikol v roku 1996 zo žiakov hudobného odboru vo veku 6 - 15 rokov. Repertoár zboru spočíva zo štandardnej zborovej literatúry (W. A. Mozart, C. Franck, J. S. Bach, G. B. Pergolesi), zo skladieb a úprav súčasných svetových skladateľov populárnej hudby (C. Jenkis, Vangelis) ako aj z originálov skomponovaných priamo pre DSZ Margarétka. Od roku 2005 DSZ Margarétka vedie Jozef Chabroň, zbormajster Slovenského filharmonického zboru.

Zbor získal na celoštátnych a medzinárodných súťažných prehliadkach v rokoch 2003, 2006, 2007 a 2009 umiestnenia v zlatom pásme a zvláštnu cenu za hlasovú kultúru. Pravidelne spolupracuje na spoločných koncertoch v Slovenskom rozhlase s Hudbou Ministerstva vnútra SR a s Komorným sláčikovým orchestrom našej školy. DSZ účinkoval na koncerte pri príležitosti vstupu 10 krajín do Európskej únie vo Viedni. Mimoriadnou poctou pre zbor bolo vystúpenie pre holandskú kráľovnú Beatrix pri príležitosti jej návštevy Bratislavy. Na 51. ročníku celoslovenskej súťaže speváckych zborov Mládež spieva 2022 v Prievidzi sa umiestnil DSZ Margarétka v kategórií detské spevácke zbory pod vedením Emílie Polákovej a Jozefa Chabroňa v zlatom pásme s pochvalou a získal cenu riaditeľky RKC v Prievidzi. Jozef Chabroň získal cenu riaditeľky KaSS v Prievidzi za dirigentský výkon.

Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava