/ Štúdium / Súbory / Detský spevácky zbor Kresánik

Detský spevácky zbor Kresánik

Prvý koncert môže byť začiatkom úžasnej cesty talentovaných mladých hudobníkov. Na pódiu, či v triede hrajú často každý sám, alebo v sprievode korepetítora, ale krása hudby sa naplno rozoznie najmä, keď sú súčasťou väčšieho hudobného telesa. V spoločnom hraní, pri spoločnej tvorbe, sa na našej škole môžu mladí hudobníci a speváci realizovať vo viacerých hudobných telesách zameraných na rôzne žánre.  Sme hrdí na naše výborné zbory, súbory a kapely a v skvelý orchester.


Detský spevácky zbor Kresánik sa začal formovať na elokovanom pracovisku ZUŠ J.Kresánka v Záhorskej Bystrici počas šk.roka 2011/2012. Jeho cieľom bolo vypestovať  v deťoch a  mladších žiakoch lásku k zborovému spevu, učiť ich vzájomnej spolupráci a vzbudiť v nich záujem o rôzne hudobné žánre, ktoré sa počas pôsobenia objavili v repertoári. Zbor sa orientuje na hudobné štýly začínajúc  obdobím starej hudby, až po súčasnú modernú a populárnu hudbu, preferujúc skladby jednohlasné alebo dvojhlasné. Často dostávajú vo vybraných skladbách priestor  aj šikovní  malí sólisti, ktorí tak majú možnosť prezentovať sa na školských koncertoch. V súčasnosti  zbor účinkuje  pod taktovkou Renáty Štubniakovej a Ivany Chrapkovej, ktorá je aj hlasovým pedagógom. Členmi zboru sú aj menší žiaci speváckeho oddelenia, ktoré vedie Veronika Mihálková a pre inštrumentalistov sú veľkou oporou. DSZ Kresánik účinkuje na podujatiach školy, prezentuje sa na  krajských a celoslovenských zborových prehliadkach Bratislava spievaj, Slovensko spievaj   a tiež spolupracoval so sólistom Miroslavom Dvorským. Pravidelne vystupuje na domácom pódiu v Záhorskej Bystrici, kde má verných domácich fanúšikov.   

Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava