/ Štúdium / Súbory / Detský folklórny súbor Čečinka

Detský folklórny súbor Čečinka

Ak túžite, aby sa Vaše deti venovali prekrásnemu slovenskému folklóru, máme pre nich na našej škole  DFS Čečinka a pre starších žiakov FS Čečina.

Detský folklórny súbor Čečinka vznikol v roku 1978 . Jeho členmi sú deti a mládež vo veku od 6 do 16 rokov. Vyrástlo v ňom už viac ako 1000 tanečníkov, 130 muzikantov a spevákov, ktorých spájal a stále spája srdečný vzťah k folklóru a ku slovenským tradíciám, ktoré mnohí z nich šíria naďalej šíria v profesionálnych alebo amatérskych súboroch Lúčnica, SĽUK, Technik, Ekonóm, Gymnik, Čarovné ostrohy a mnohých ďalších.

Zakladateľkou súboru a organizačnou vedúcou je pani Beáta Čečková. Ľudovú hudbu dlhé roky viedol Ján Kružliak, v súčasnosti ju vedie Leoš Farkaš. Spevácku zložku vedie pani Viera Kordošová. V tanečnej zložke po Zdenke Mohnaczkej nastúpila už generácia jej žiačok, Etela Mezeiová–Nôtová, vedie veľkú tanečnú skupinu a Jana Scheinerová, strednú tanečnú skupinu a Martin Melník malú tanečnú skupinu. Hudobný sprievod zabezpečujú  korepetítori Ľubomír Današ, Miloš Valouch a David Šarkezi. Čečinka má vo svojom repertoári pôvodný, ale aj štylizovaný folklór z takmer všetkých regiónov Slovenska, ktorý prezentuje na vystúpeniach a folklórnych festivaloch doma a v zahraničí – USA, Mexiko, Havajské ostrovy, Turecko, Švajčiarsko, Litva, Bielorusko, Taliansko, Francúzsko, Poľsko, Belgicko, Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika. Súbor spolupracuje s poprednými slovenskými folklórnymi telesami ako FS Ekonóm, Lúčnica, SĽUK. Počas svojho pôsobenia získal súbor množstvo ocenení na Slovensku i v zahraničí. Naposledy získala Čečinka s tancom Karičky z Parchovian Diplom za účasť na online vydaní VI. Svetového pohára folklóru Veliko Tarnovo 2021, titul Laureát I. (Zlatý diplom), Diplom „Discovery“, Špeciálna cena Svetovej folklórnej akadémie, Odporúčanie k účasti na majstrovstvách sveta vo folklóre „World Folk 2021“.

 Powered by Froala Editor

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava