/ Rozvrhy hodín

Rozvrhy hodín

Pravidelný týždenný rytmus vyučovania a domácej prípravy je základom rozvoja akéhokoľvek talentu.  

Rozvrh hodín – Hudobná náuka

HN Karloveská 3 - rozvrhy.pdf

HN Lamač rozvrh.pdf

HN Majerníková rozvrh.pdf

HN Záhorská Bystrica rozvrh.pdf


Rozvrh hodín – Súbory školy

RH súborov 2023-2024.docx


Rozvrh hodín Tanečný odbor

ROZVRHY Tanečný odbor šk.rok 2023-24.xlsx

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava