/ Projekty / Hracia skrinka

Hracia skrinka

Hracia skrinka zážitkový projekt pre deti predškolského veku

Zážitkový projekt Hracia skrinka vznikol v roku 2022 a je určený pre deti predškolského veku. Jeho cieľom je oboznámiť deti s čarovným svetom hudby, tanca, divadla či výtvarného umenia.

Pomyselná Hracia skrinka to je naša škola! Za každými dverami počuť iný zvuk, melódiu, pieseň, zvuk orchestra alebo improvizácie malých herečiek a hercov. 

Deti putujú priestormi školy, otvárajú miestnosti v ktorých ožívajú hudobné nástroje či tanec v rôznych technikách. Na konci putovania deti čaká výtvarná dielnička, kde si môžu vytvoriť vlastné umelecké dielka. 

Hracia skrinka má trvanie 60 min. a pripravujú ju pedagógovia so svojimi žiakmi vo všetkých odboroch – hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom. 

Pozývame Vás k nám a spolu budeme spoznávať čarovný svet umenia.

 Hracia skrinka 2024

Hracia skrinka 2023

Hracia skrinka 2022

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava