/ Projekty / Cimbalový Prešporok

Cimbalový Prešporok

   Celoslovenská súťaž v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ     
Poslaním súťaže je podchytiť talentovaných žiakov, ktorí sa rozhodli venovať hre na cimbale. Od roku 2011 každoročne sprostredkováva stretnutia mladých cimbalistov a ich pedagógov. Vytvára priestor na výmenu skúseností týkajúcich sa problematiky a špecifikách hry na cimbale, na jeho uplatnení a poslaní v hudbe, tiež jeho prezentáciu na verejnosti a koncertných pódiách. 

Cimbalový Prešporok 2022

Cimbalový Prešporok 2021

Cimbalový Prešporok 2020

Cimbalový Prešporok 2019

Cimbalový Prešporok 2018

Cimbalová prehliadka 2017 a Svetový cimbalový kongres

Cimbalová prehliadka 2016

Cimbalová prehliadka 2015

 


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava