/ Galérie / Záverečná porada v Borinke 1. júla 2024

Záverečná porada v Borinke 1. júla 2024

V pondelok 1. júla sme sa stretli na záverečnej porade v Borinke v Bašte pod Pajštúnom. V tomto výnimočnom prostredí sme dopoludnia zhodnotili uplynulý školský rok, vedúci predmetových komisií vyzdvihli najväčšie úspechy pedagógov a žiakov svojich oddelení. Rozlúčili sme sa s našou dlhoročnou obľúbenou kolegyňou Vierkou Kordošovou, ktorá okrem učenia spevu viedla aj spevácku skupinu DFS Čečinka a odchádza na zaslúžený odpočinok. Po obede nasledovali teambuildingové aktivity, pri ktorých sme sa výborne zabavili, trochu si zašportovali, otestovali chuťové zmysly a tiež prevetrali pamäť a mozgové závity. V aktivitách vo veľkej konkurencii zvíťazil team Kĺbiky - učitelia a korepetítori tanečného odboru a získal debničku plnú dobrôt. Nasledovala voľná zábava, hranie pinpongu, volejbalu, futbalu, skoky na trampolíne... Ale hlavne sme sa stretli, porozprávali, bližšie spoznali a dobre zabavili. 

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava