/ Galérie / Workshop s Magdalénou Bajuszovou

Workshop s Magdalénou Bajuszovou

V pondelok 20. novembra sa na našej škole konal workshop pre klaviristov, ktorý pozostával z prednášky na tému Štefan Németh-Šamorínsky: hudobný aristokrat zo starého Prešporku a klavírnych kurzov pod vedením doc. Magdalény Bajuszovej, ArtD. z VŠMU v Bratislave. Podujatie je súčasťou projektu CLASS!CAL academy, ktorý organizuje Spolok koncertných umelcov v spolupráci so základnými umeleckými školami. Workshopu sa zúčastnili žiaci a učitelia klavírneho oddelenia.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava