/ Galérie / Výtvarníci boli úspešní na súťaži “Frivaldského prírodopisná ilustrácia"

Výtvarníci boli úspešní na súťaži “Frivaldského prírodopisná ilustrácia"

Na celoslovenskej výtvarnej súťaži “Frivaldského prírodopisná ilustrácia” - botanická ilustrácia, ktorú organizuje ZUŠ Rajec a mesto Rajec sa výborne umiestnili:

Maryna Balatiuk z triedy Slávky Brezinovej - 2. miesto v kategórii žiaci od 16 rokov do ukončenia školy

Ema Machajdíková z triedy Ingrid Abrahamfyovej získala čestné uznanie.

Gratulujeme!


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava