/ Galérie / "Vysypal sa zo saní, čas adventný s notami I"

"Vysypal sa zo saní, čas adventný s notami I"

Adventný koncert hudobného odboru sa konal v nedeľu 11. decembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Okrem sólistov sme mohli vidieť a počuť aj komorné obsadenia, detský spevácky zbor Kresánik aj komorný sláčikový orchester Junior v rozšírenom zložení. Naši účinkujúci podali naozaj fantastické výkony, navodili nám krásnu predvianočnú náladu a vyslúžili si dlhotrvajúci potlesk zaplnenej sály. 


Video z koncertu TU:  Vysypal sa zo saní, čas adventný s notami I


ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava