/ Galérie / Vystúpenie pre seniorov v Lamači

Vystúpenie pre seniorov v Lamači

Žiaci hudobného odboru z elokovaného pracoviska Lamač účinkovali dňa 13. júna v Domove seniorov v Lamači. Svojim vystúpením pripravili pekný deň prítomným klientom zariadenia.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava