/ Galérie / Vystúpenie pre jubilantov

Vystúpenie pre jubilantov

V pondelok 29. januára vystúpili v Karloveskom centre kultúry v programe pre jubilantov z Karlovej Vsi žiačky hudobného odboru Hanna Tschegg - husle z triedy Vlasty Veľasovej, Zuzana Böhmová - zobcová flauta z triedy Dany Tschegg a Elena Tschegg - klavír z triedy Miriam Gašparíkovej. Svojim účinkovaním urobili radosť prítomným jubilantom, ktorí vystúpenie našich mladých hudobníčok odmenili dlhotrvajúcim potleskom.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava