/ Galérie / Vystúpenie pre Dúbravskú oázu pokoja a oddychu

Vystúpenie pre Dúbravskú oázu pokoja a oddychu

V stredu 24. januára učitelia a žiaci z elokovaného pracoviska v Lamači vystupovali pre seniorov v zariadení Dúbravská oáza pokoja a oddychu. Svojim vystúpením potešili klientov zariadenia, ktorí mali z vystúpenia veľkú radosť a žiadali si, aby k nim naše deti chodili vystupovať pravidelne. Ďakujeme!

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava