/ Galérie / Vianočný jarmok

Vianočný jarmok

Vianočný jarmok prác žiakov výtvarného odboru sa bude konať dňa 28. novembra od 15.00 do 18.00 hod v priestoroch školy na Karloveskej 3.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava