/ Galérie / Tiché kúzlo adventu I, kostol v Lamači

Tiché kúzlo adventu I, kostol v Lamači

Adventný koncert Detského speváckeho zboru Margarétka pod vedením Emílie Polákovej a Komorného sláčikového orchestra Junior pod taktovkou Vlasty Veľasovej vo farskom kostole sv. Margity Lamač sa konal dňa 15. decembra 2022. 

Video Tiché kúzlo adventu i v kostole v Lamači
ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava