/ Galérie / Súťaž Prešporský Paganini

Súťaž Prešporský Paganini

Na 26. ročníku súťaže v hre na husle Prešporský Paganini dňa 26. novembra sa naši žiaci umiestnili: 

I. kategória: 

Lukáš Milko – 2. miesto, pedagóg: Gabriela Šimurdová, klav. spolupráca: Viliam Gräffinger 

Hana Tschegg - 2. miesto, pedagóg: Vlasta Veľasová, klav. spolupráca: Katalin Koroly

II. kategória

Ján Szabo -2. miesto, pedagóg: Leoš Farkaš, klav. spolupráca: Ivana Chrapková

Šimon Ostrolúcky - 2. miesto, pedagóg: Vlasta Veľasová, klav. spolupráca: Katalin Koroly

Anabela Švolíková -3. miesto, pedagóg: Gabriela Šimurdová, klav. spolupráca: Viliam Gräffinger 

Jane Shin - 3. miesto, pedagóg: Gabriela Šimurdová, klav. spolupráca: Viliam Gräffinger

III. kategória:

Sofia Medlenová - 3. miesto, pedagóg: Gabriela Šimurdová, klav. spolupráca: Viliam Gräffinger

Ivana Chrapková a Viliam Gräffinger získali špeciálne ocenenie za klavírnu spoluprácu.

Gratulujeme!ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava