/ Galérie / Súťaž Kresánkov akord 18.2.2019

Súťaž Kresánkov akord 18.2.2019


V pondelok 18. februára začala na našej škole súťaž Kresánkov akord - III. ročník súťaže v hudobnej náuke, ktorá trvala tri dni.
V pondelok 18. februára začali súťaž žiaci tretích ročníkov. Zvíťazilo družstvo v zložení Zuzana Lisková, Sofia Ratkovská a Vanessa Novomeská. Po nich sa do súťaže zapojili žiaci 2. ročníkov, zvíťazilo družstvo v zložení Nina Štefániková, Sofia Medlenová a Ela Žovicová.
V utorok najskôr súťažili žiaci 5. ročníkov (1 NS). Víťazom s stalo družstvo v zložení Nela Harmanová a Magdaléna Bindasová. Druhou súťažiacou skupinou v utorok boli žiaci 7. ročníka (3 NS), kde sa umiestnili na 1. mieste Natália Vavrušová, Ľudmila Ivančáková a Tamara Tavaliová.
V stredu pokračovala súťaž Kresánkov akord súťažou 4. ročníkov. Víťazom sa stalo družstvo v zložení Boris Brestovanský a Margaréta Delikátová. Poslednými súťažiacimi boli žiaci 6. ročníkov. Víťazom sa stalo družstvo v zložení Nina Boldocká a Hana Jančíková. 


Najväčšiu súťaživosť prejavili deti v nižších ročníkoch. Žiaci NS stupňa prejavujú väčšiu zodpovednosť a rezervovanú účasť.  Na rozdiel od účastníkov 2.P ročníka až po 2.roč. NS s dobrovoľnou  účasťou – absolventi HN ( 3.roč. NS) mali účasť na súťaži povinnú.  Súťaž  bola pre nich neformálnou prípravou na absolventské skúšky, pre pedagógov previerkou aktuálnych vedomostí.

Napriek náročnej organizácii, ale vďaka skvelej spolupráci a zohranosti pedagógov hudobnej náuky – súťaž  dobre dopadla, splnila svoj cieľ a  stretla sa s priaznivým ohlasom u žiakov aj rodičov. Víťazné družstvá, ako aj ostatní súťažiaci boli ocenení podľa počtu získaných bodov vecnými cenami a diplomami.

Pre pedagógov je získanie prehľadu o vedomostnej a celkovej úrovni v predmete HN cennou skúsenosťou a podnetom k prehodnoteniu zaužívaných vyučovacích stereotypov, osobnému rastu, ako aj kreatívnemu spôsobu vyučovania.

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava